Vi er en gjeng som bryr oss. Det har vært vårt kjennemerke i over 70 år.
Bernt Førre som startet fabrikken hadde som mantra at han ikke skulle levere noe som han ikke ville ha selv.

Det fokuset prøver vi å opprettholde.
Selv når dagene er hektisk. Selv når tiden ikke strekker til. Selv når materialene ikke kommer til avtalt tid. Selv når glasset får en skade under montering. Selv når vi har gjort feil på bestillingen.

Når ting går galt ønsker vi å finne gode løsninger, sammen med kundene våre.

Dette skal selvsagt være innenfor rimelighetens grenser, og samtlige parter må bidra for at løsningen skal bli gode.

Vi sover godt med at vi er hakket over engasjert og ærekjær i jobben vår. Det håper vi viser ovenfor kundene våre også.