På nybygg er 3 lags glass en standard. Dette for å kunne ivareta krav om en total u-verdi på boligen.

Når en skal bytte vinduer i ett eksisterende bygg vil det være lurt å bruke 3-lags glass, men pr nå er det ikke ett krav.
Det som en imidlertid kan oppleve er kondens. Dette er særlig aktuelt senhøstes, og tidlig vår. Det kan være frustrerende, særlig når en har lyst til å se utsikten. Glassbransjen har svart med ett produkt som kalles for antiduggbelegg.
Det ligger på ytterste delen av glasset, og kan derfor ikke kombineres med alle andre funksjonsglass som selvrensende. Pr i dag leverer vi dette med laminert glass, og soldempende 70/35. Det viktig å presisere at det ikke fjerne kondens, men den minimierer risikoen for at det oppstår. Vurder gjerne hvor det vil være hensiktsmessig for din bolig å eventuelt ha den type glass.
Det kan samtidig være greit å vite at utvendig vil denne oppbygningen ha litt ulik farge fra standard 3 lags glass.