Vi er en bedrift som ønsker å bidra i samfunnet. Vi vet at livet ikke alltid har en ben linje. Vi har derfor i mange år samarbeidet med NAV, kommune, skoler for å kunne tilby arbeidstrening hos oss.

Flere av våre dyktige ansatte kom inn via ulike ordninger, og det er stor styrke for våre team.