Ett godt verktøy i planleggingsprosessen er å gi arkitekt/ byggfirma tilgang til våre DWG-filer.
Det gjøres enkelt ved at du sender en e-post til post@forrevindu.no