Vi leverer vindu, balkongdør, skyvedør, ytterdør i heltre lameller i eik, ikke fingerskjøtt. Det sikrer det rene og elegante uttrykket materialet er i naturlig besittelse av.

Glasslister kan leveres i eik 4 sider, eller med underglasslist i natur alu. Underglasslist i eik vil kreve ekstra vedlikehold.

Eik er ett av de vakreste materialene vi jobber med, og det er svært populært. Bruk av eik i fasadeprodukter gir muligheten til å koble sammen interiør og eksteriør-elementer.

Vi bruker hovedsaklig hvit amerikansk eller europeisk eik.

Leveres i hovedsak ferdig overflatebehandlet med OSMO klar olje, eller med OSMO hvitpigmentert.

Det som er viktig å forholde seg til med eik er at det krever jevnlig vedlikehold, i form av påføring av olje. Minimum 1-2 ganger i året.
I særlig utsatte klima kan en påregne hyppigere vedlikehold. Ved manglende vedlikehold kan svartsopp og sprekk i trevirket forekomme. Det vil i så måte ikke være reklamasjonsberettiget.

Vedlikeholdsperspektivet med produkter i eik gjør at det ofte velges å kombinere med Accoya eller furu.