På utadslående produkter oppgir en alltid hengslretning sett utenfra. På innadslående ser en de innenfra.