Hvem kan bli FØRRE-kunde? Alle!

Vi lever av gode kunder, og vi blir lett glad i kundene våre.
Det er engang slik at selv om vi jobber med relativt tekniske produkter, så er det mye følelser knyttet til en vindusleveranse.

I vår kundedatabase er det hovedsaklig proffkunder som byggfirma, men vi har også privatkunder og arkitekter. Det er ofte privatkunder som finner oss gjennom ett Googlesøk, basert på materialvalgene vi kan tilby.
Ett godt samarbeid med kunder er avgjørende for en god leveranse. Gitt alle detaljene som i dag er med på å gi et særskilt uttrykk så er vi avhengig av god dialog. Vilje til å løse utfordringer og ikke minst: Forståelse for hverandre sine roller.

Vi har valgt å definere samarbeidet som Team Vindu. Så snart som mulig prøver vi å knytte opp byggfirma, arkitekt og sluttkunde slik at vi sammen finner de beste løsningene. Det er mange detaljer som skal avklares, det er både visuelle og funksjonelle detaljer.
Med en grundig gjennomgang er vår erfaring at vi får en god leveranse.
Det er tross alt hovedmålet for samtlige kunder.