Vi har mange maskiner. Store og små. Gamle og nye. Mang en hobbysnekker blir våt i øyene når de kommer inn i produksjonen vår og ser maskinene linet opp.

Maskinparken vår er ett godt bilde på hvordan vi jobber. Vi bruker gammel kunnskap for lage nye produkter.