Hvor store vinduer kan dere produsere er ett vanlig spørsmål vi får. Svaret avhenger av flere faktorer, de viktigste elementene er glass og material.

Det er fysiske begrensninger på hvor store glass som kan produseres og fraktes. De skal også kunne håndteres på byggeplass.
Kombinasjon av bredde x høyde, samt 2 eller 3 lags glass er også elementer som henger sammen.

Glass har maxmål 5800×3010
Foldedør har maxmål 6000×2600
Skyvedør: 4500x 2500 (2750 max høyde, men da døren være smalere enn 4500).

En annen vurdering som er viktig å ta er hvor stort en ønsker, og hva som er å anbefale. Eksempelvis dører. Det anbefales en max høyde på dørblad til 2490 mm. Som dører regnes både balkongdør og ytterdør.Vi kan produsere opp til 3000 mm, men da vil vanlig garanti for formstabilitet/ kuving frafalle.
Vi gjør tiltak for å sikre tetthet, og redusere risiko for ovennevnte. Tiltak vil være utvelgelse av material,  laminering av material, 3-punkts lås, ekstra låsepunkter samt ekstra hengsler.

Det kan samtidig være greit å vite at kostnaden på de største vinduene vil være vesentlig høyere, ikke bare grunnet innkjøp, men grunnet produksjonstekniske hensyn. På de største vinduene må vi leie inn kranbil og glasse vinduene på utsiden av fabrikken.

Oppsummering er derfor: Vi kan lage mye, og om vi sier nei: Da er det gode fysiske lover som gjør det.