Ett naturlig ledd av vårt bærekraftsarbeid var å velge ett miljøledelsesprogram. For oss falt valget på Miljøfyrtårn
Arbeidet startet i april, og i Oktober 2022 kunne vi stolt formidle at vi ble Miljøfyrtårn-sertifisert.

Denne jobben gjorde vi ikke alene. Vi valgte å engasjere Miljøfyrtårnkonsulent Eli K. Gilje Bringeland til å hjelpe oss å komme i mål. Vår erfaring er at ved å engasjere en person som kjenner bransjen, og som systematisk arbeidet med å samle inn all dokumentasjon var avgjørende for at vi kom så raskt i mål med sertifiseringen.

Vi har valgt å implementere vår bærekraftstrategi (Grønn Vekst trappen) inn i dokumentasjonen som skal legges til grunn for å kunne bli Miljøfyrtårn-bedrift. Det er for å begrense antall portaler og ulike dokumenter som skal vedlikeholdes.
Vi har valgt en praktisk tilnærming som skal kunne fungere i en hektisk hverdag. Les gjerne mer om den her

Vil du vite mer om vår prosess med å bli Miljøfyrtårn? Ta gjerne kontakt.