For å unngå forboring av karmen så kan en anvende monteringsbeslag for å montere dører og vinduer. En unngår da hull i karmen som må dekkes av dekkpropper, og uttrykket blir rent og ryddig.
Noen velger en kombinasjon av å ha forboring på dør for å ha bedre justeringsmuligheter ved montering. Dialog mellom boligeier og montør er fint for å avdekke hva som passer boligen best