Vi er svært stolt over å være en norsk produksjonsbedrift.
Uavhengig av hvilken bransje en er i så er det en kjent sak at å lage produkter i Norge har sin pris.

Vårt engasjement rundt rammevilkårene for å produsere i Norge har alltid vært der. Om det gjelder strøm, arbeidsforhold, eiendomsskatt så er det viktig å være med for å fortelle politikere både sentralt og lokalt om hvordan hverdagen vår faktisk er.

Å være i en bransje som tradisjonelt sett er svært prissensitiv gjør at vi har måtte velge en strategi for å gjøre oss konkurransedyktig på andre parametre enn kun pris.

Det er bakgrunnen for FØRRE Fleksibel.
Størrelsen på vår bedrift gjør at vi kan være fleksibel på materialvalg, detaljer, glass, beslag- listen er lang. Vi tar større del i prosjektering for å være med å sikre at våre vinduer og dører får de beste betingelser for å gi glede hos kundene våre i mange år.

Vi er blitt mer enn en leverandør, vi er blitt en samarbeidspartner. Det innebærer at vi tidvis blir ganske nerdete. En bivirkning som de fleste setter pris på.