Vi er stolte medlemmer av Norske Trevarer.

Med det er vi en del av en forening med nærmere 300 selvstendige norske trevarebedrifter. Vi kan nærmest si at vi er kollegaer med 4650 personer, og en del av ett felleskap som leverer varer for ca 10,8 milliarder i året. (kilde: Norske Trevarer pr okt-23)

Sammen blir vi sterkere, og de jobber for en bransje som er i stadig utvikling. I tillegg er vi en bransje som i stor grad påvirkes av offentlige myndigheters krav og forskrifter. Å være representert gir oss en stemme, og mulighet til å påvirke.
Vi har ofte en praktisk tilnærming til utfordringer som skal løses, det tror vi kan være sunt. Vi mener at samarbeid mellom offentlig og privat sektor er løsningen. Da må vi prate sammen.

Vil du vite mer om Norske Trevarer? Se her