Vårt og ditt viktigste dokument.

Vi kommuniserer på ulike flater, og med ulike aktører. Byggherre, byggfirma og arkitekt. Telefon, facetime og mange e-poster er vanlig å bruke. . Tidvis kan prosessen være lang, og detaljer blir lagt inn underveis. Detaljene blir gjerne endret flere ganger.

Når vi er kommet til det endelige steget av at tilbudet skal iverksettes til ordreså skal alle detaljer samles på en ordrebekreftelse.

Ordrebekreftelsen er det særdeles viktig at du som kunde går igjennom. Om detaljene har gått igjennom flere ledd, men ender som bestilling gjennom for eksempel byggfirma så er det bestiller som er ansvarlig for en siste kontrollsjekk av samtlige detaljer.

Tips: Bli glad i ordrebekreftelser, og se nøye igjennom alt stemmer. Send en bekreftelse til oss i retur at den er gjennomgått og godkjent, så er vi sikker på at produktene blir som ønsket.