RAL-farger kan brukes til å overflatebehandle både tre og aluminium. Skal det kombineres med underglasslist i aluminium anbefaler vi gjerne å bruke RAL-kode i stedet for NCS.

Hva er RAL-kode?

RAL er et fargesystem utviklet i 1925 av Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (RAL) for å skape et enkelt system for å vise ulike farger. Det begynte med 40 farger, men består nå av nærmere 200 i det som kalles RAL Classic, og ytterligere i det som kalles RAL Design.
RAL står for Reichsausschuss für Lieferbedingungen («Rikskomité for leveransebetingelser»).
Med RAL menes vanligvis RAL Classic, der fargene betegnes med et firesifret nummer. Blant RAL-fargene finnes, til forskjell fra NCS-fargene, blant annet fluoirserende farger.

Kilde: Ral.no