Ting kan skje. Derfor har bransjen satt en standard for hva som er akseptabelt, og hva som gir rett til utbedring.

OBS 1:
Når du mottar ett produkt så må du kontrollsjekke at emballasje er hel, og produktet er uskadd. Er det noe som ser skadet ut, så du som kunde noteres på fraktbrev før kvittering. Du må så ta bilde og sender inn informasjon til oss. Det er eneste måten vi kan håndtere dette opp mot transportør.
OBS 2:
Om du oppdager en feil/ mangel på varen når den ankommer så du IKKE montere dette i veggen før avtale med produsent. Gjør du det så har du akseptert feilen, og reklamasjonsretten frafaller.
Produsent har i hht kjøpsloven rett til å utføre utbedring på fabrikk. Kjøper skal medvirke til at utbedring kan skje.

Ta gjerne denne sjekklisten før du tar kontakt:

I dagslys- gå 3 meter fra produktet. Ser du feilen fremdeles?
Funksjonsfeil på skyvedør e.l: Ta kontakt med montør for å dobbeltsjekke at det ikke er monteringsfeil.
Tilbakehold av penger: Du kan kun holde igjen forholdsmessig sum i fht utbedring av feil. Vi vet at det er fort gjort å tenke at holder en igjen en høy sum så vil ting utbedres raskere. Det skaper egentlig bare uggen stemning, og det er ingen tjent med

Eksempler på hva som ikke er reklamasjonsberettiget:

Stor fargeforskjell på glass, dersom glass av ulik type og tykkelse er benyttet.
Lekkasje i åpne ventiler eller åpent vindu/dør og lekkasjer i   forbindelse med spyling med vann
Ubehandlede produkter vil ha økt risiko for vridninger, svartsopp, og  sprekk i trevirket. Omfanget vil påvirkes av klimatiske forhold, og  øvrig vedlikehold. Oppstår dette vil det ikke være   reklamasjonsberettiget

Hvorfor feil oppstår kan være sammensatt. Noen ganger er feilen enkel å ordne opp i. Andre ganger blir det mer komplisert, og gjerne mer kostbart.

Om noe har skjedd med ditt produkt så ber vi om at du sender inn følgende informasjon til post@forrevindu.no

Ordrenr (om du ikke har ordren tilgjengelig, sjekk i glasskanalen. Der finner du et 5-sifret tall som begynner med 5-6-7-8)
Navn på boligeier
Adresse til bolig hvor feil har oppstått
Tlf nr
E-post
Bilder av feil
Beskrivelse av feilen

Når du har sendt inn dette vil vi kunne legge det inn som en reklamasjonsordre. Den vil bli vurdert av daglig leder/ produksjonsleder, og håndtert i henhold til informasjonen som er lagt til grunn.

I utgangspunktet er det 5 års reklamasjonsrett i hht forbrukerkjøpsloven. Det er derfor viktig at du tar kontakt så snart du oppdager en feil.