Vindu som regnes som rømningsvei, må ha en høyde og bredde som til sammen er minimum 1,50 m og høyden må ikke være mindre enn 0,60 m og bredden 0,50 m

Minimum størrelse for å kunne være godkjent som rømningsvei:
Toppsving: 1050 mm x 1050 mm (min høyde er 1050 mm)
Sidehengslet: 620 mm x 1110 mm (min høyde er 720 mm)
Sidesving 180 gr: 740 mm x 1120 mm (min høyde er 710 mm)
Topphengslet: 1020 mm x 790 mm (min høyde er 790 mm)

Fra branncelle i bygning beregnet for virksomhet i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan vindu, som har underkant mindre enn 5,0 m over planert terreng, være en av rømningsveiene.
Vindu som ligger høyere enn 5,0 m over planert terreng kan benyttes som en av rømningsveiene når det er truffet tiltak som gir tilsvarende sikkerhet.
Rømningsvindu i bygning i risikoklasse 3 kan ikke være mer enn 1,5 m over planert terreng. Det bør være minst ett vindu for hver 100 m2 bruttoareal.
I etasjer og plan i boliger, som ikke har utgang til rømningsvei, bør minst hvert annet rom ha vindu som tilfredsstiller forutsetningene til vindu som rømningsvei. Vindu i skrå takflater er vanligvis ikke egnet som rømningsvindu.

For svingvinduer med vertikal dreieakse, regnes bredden som avstand mellom karm og dreieakse (forutsatt at vinduet slår opp i 90o eller mer). Om dreieaksen er horisontal, regnes høyden som avstand fra karm til vindusplanet, vinkelrett på dette. Det må forutsettes at sistnevnte vindustype kan låses/balanseres i denne posisjon.

Avstand fra golv til underkant vindu må ikke overstige 1,0 m, om det ikke er iverksatt pålitelige tiltak for å lette rømning gjennom vinduet.

Vindu i kjeller kan regnes som rømningsvei når bredden er minst 0,60 m og høyden er minst 0,50 m, dersom forholdene er spesielt tilrettelagt for tilfredsstillende rømning gjennom vinduet.

Vinduer som regnes som rømningsvei må være lette å åpne uten bruk av spesialverktøy og være hensiktsmessig fordelt i lokalene. Rømningsvindu må merkes som utgang.