Ønske om mindre synlig toppsving beslag hos oss og andre leverandører har gitt Spilka Opus beslag.

Spilka Opus™ brukes for produksjon av toppsving vinduer der en ønsker et diskret uttrykk hvor beslaget ‘skjules’ mellom karm og ramme.
Vinduer med Spilka Opus™ systemløsning åpnes ved hjelp av en vrider i underkant og kan lukkes i en mindre lufteposisjon via espagnolett.

(Kilde:Spilka )