De tradisjonelle sprossene kan leveres i ulike format. De kommer i ulik utførelse, alt etter ønsket uttrykk, funksjonalitet og vedlikehold. Leveres hovedsaklig i Accoya eller i eik.
Under er det oppsummert løsninger i fra lavest kostnad og oppover

Klipsspross i aluminium
Leveres i valgfri RAL farge i bredde 22 mm og 44 mm. Fordelen er ett minimalt vedlikehold. Bakdelen er at en ser sprossens bakside innenfra huset.

Sprosserammer i Accoya
Leveres i 18 mm, 18/55 mm, 55/55 mm, 22/22 mm, 22/55 mm. Ved renhold er det enkelt å ta vekk sprossene, og en får hele flater å vaske.

Gjennomgående spross
Leveres i bredde 58 mm på åpningsvindu. På fastkarmer er post/losholt 65 mm.

Kanalspross/Duplexsprosse Accoya
Gir ett inntrykk av å være gjennomgående sprosser. Sprosser monteres ute og inne på vindu/dør, samt at glasset er inndelt med spacer. På boliger hvor det er ønskelig å beholde ett eldre uttrykk, men at en ikke ønsker/må ha kittfalsa produkter så er dette ett godt alternativ.