For vinduer er isoleringsverdi, kalt U-verdi, helt essensielt og det er også et myndighetskrav til nye bygg. U-verdi forteller hvor mange Watt (energi/varme) et vindu slipper ut pr kvm ved en temperaturforskjell på 20 grader ute/inne.

• Std 2-lags vinduer har normalt en verdi = 1,2.
• Std 3-lags vinduer har normalt en verdi = 0,8.

Som eksempel: En bolig fra 70-tallet med 20 kvm vinduer i huset med vanlig isolerglass fra den tiden, har en u-verdi på ca 2,8. Setter disse inn nye vinduer med en verdi = 1,2, er forbedringen på 1,6. Det finne en faktor hvor mye dette utgjør i praksis basert på normale vær/klimaforhold for gitte områder. Vestlandet har en slik faktor som er lik 8. Det betyr at denne boligen sparer 1,6 (u-verdi) x 20 (antall kvm) x 8 (klima på vestlandet) = 256 kWh i året i oppvarming!

Kravet i TEK 17/ nye boliger i dag er 0,8 eller bedre. Det er snittet på leveransen som gjelder, så en kan ha en dør på 2 i U-verdi, så lenge resten av produktene er med på å trekke snittet ned.

Vi kan levere ned 0,6-0,7 i U-verdi. De beste 3-lagsglassene har i dag en verdi = 0,5. Det er senter på glass som har best isoleringsverdi, kanten på glass og karm er dårligere. Derfor vil mange små vinduer, mye lukkevindu og oppdelte vinduer gi dårligere u-verdier enn store glassflater som fastkarmer.

Til sammenligning har dagens husvegger (k= 25cm) en u-verdi = 0,2-0,3. Vinduer er fremdeles det svakeste isoleringpunktet i veggen.

Luftrommet i et isolerglass fylles med gass for at da beveger denne luften seg saktere(konveksjon) = mindre avkjøling = bedre isolering. Argon gass er den gassen som benyttes som standard. Krypton gir enda bedre U-verdi men er særdeles kostbart. 16mm spacer er optimalt for Argon og 2-lags glass, mens 18mm x2 er optimalt for argon i 3-lags glass.

Energibelegg, det finnes i hovedsak 2 generasjoner energibelegg som speiler varmen inn i rommet igjen og dermed gir energigevinsten.
Første generasjon kalles Ultra/S3/SST avhengig av fabrikant.(1,1 u-verdi på 2-lags glasset).
Andre generasjon kom etter tusenårsskiftet og kalles for One/S1/Zero. Denne har u-verdi = 1,0 på 2-lags glasset.
For 3-lags glass brukes 2 ruter med energibelegg for å få u-verdier ned mot 0,5. One glasset har betydelig høyere speiling/refleksjon, og en skal derfor for å vær bevisst på dette, at det ikke i alle bygg er ønskelige med det.