Vinduer og dører rengjøres ved behov med mildt såpevann uten slipemiddel. Vi anbefaler 1 gang pr år.

Produkter med transparent behandling/ oljer, etterbehandles med tilsvarende behandling. Vedlikeholdsintervall er avhengig av klimatiske forhold samt øvrig vedlikehold.
Beis kan en se for seg 3-5 år.
Oljet overflate som på eik/ furu bør tilføres ny olje 1-2 ganger i året.
Transparent beis kan også overmales med maling.

Bevegelige deler smøres med olje en gang pr år eller ved behov.
Skader i overflate bør repareres umiddelbart.

Glassene bør ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet   som kan skade glasset.

Glasset må ikke tildekkes innvendig da glassets evne til å tåle   temperaturforskjeller er begrenset. Når temperaturforskjellen på   glassoverflaten  overskrider en viss grense er det fare for brudd i   glasset. (termisk sprekk) Dette kan skje i forbindelse med bruk av innvendig solavskjerming, isolasjon, hageputer, folie o.l. som ligger for nær glasset. Selvrensende glass må ikke komme i kontakt med   materialer der silikonolje frigjøres, eller avrenning fra kledning kokt i   olje.

Dugg kan oppstå utvendig på grunn av god isolasjonsevne i glasset.  
Dugg kan også oppstå innvendig på glass, terskel og utforinger ved  lave temperaturer og høy luftfuktighet inne.