Ingenting er vedlikeholdsfritt.

Det kan være ulike vedlikeholdsintervaller på de ulike materialtypene, men noe vedlikehold må en påregne.

Det kan være smørning av hengsler og beslag.
Du bør vaske vindu og dør med mildt såpevann 1 gang i året.
Har du elementdør anbefales det å bone døren for at den skal beholde fargen og glansen.

Vi liker å kalle noen produkter for vedlikeholdsvennlig.

Accoya med transparent farge vil være svært vedlikeholdsvennlig. Når fargen svinner hen, og en er fornøyd med uttrykket trenger en ikke å fylle på farge for at produktet skal opprettholde kvaliteten. Accoya påvirkes ikke av fuktighet på samme måte som tradisjonelt trevirke som furu og eik gjør.

Aluminiumsbelagte vinduer er også vedlikeholdsvennlig. En slipper å male aluminiumen, en bare sikre at trekvaliteten som er under også inneholder gode kvaliteter.
Minuset med alu.belagte vinduer vil være at en ikke kan bytte farge om en skulle ønske det. Da må en i så tilfelle bytte hele alu.bekledningen.