Vi kan levere ventil i vindu. Er det fastkarm så vil det være ventilbeslag ute og inne. Er det åpningsvindu er det kun inne en har synlig ventil.

Vi kan levere i flere farger, grå, hvit og sort.

Vurder gjerne hvorvidt det kan være aktuelt å ha en veggventil i rommet du skal ha vinduet i. De vil gi bedre sirkulasjon enn det en vindusventil kan gi.