Vi kan tilby ferdig montert vindsperretape fra Siga på våre vinduer/dører. Det sikrer en effektiv og god montering når produktene kommer på byggeplass.

For at dette skal være en god løsning så er det vesentlig at tømrer kontrollerer teipen på byggeplass, for å sjekke at den ikke er blitt utsatt for skader under transport. Samtidig ta en kontrollsjekk over at teipen henger helt fast på vinduet/døren.