Alle våre vindustyper kan leveres i kombinasjoner med hverandre. Det mest vanlig er toppsving lukkerammer sammen med fastekarm, eller sidehengslet og topphengslet rammer i samme vindu. Vi har også ulike profiler på poster/losholter, se sprosseløsninger for å finne den profilen du like best!