Post/losholt

Gjennomgående spr

Kanalspross

Utenpåliggende spross

Man kan dele opp vinduer og dører på flere måter.

  • Post/losholt når en deler i karm. Vår std post er 65mm bred, men kan fås i flere bredder. Her har man også flere profiler å velge mellom, tradisjonelle ramsvinduer kan ofte ha en mer profilert post, i forhold til mer moderne vinduer.
  • Gjennomgående spross, når en deler rammer i selvstendige glass. Den er 58mm som standard hos oss.
  • Kanalspross kaller vi vår 25mm spross som limes på glasset både inne og ute. Dette er en etterligning av gammeldagse kittsprosser.
  • Utenpåliggende sprosser finnes i flere varianter og bredder. Sprosserammer som er sprossedeling med en solid ramme rundt, mens klipssprosser blir brukt mer og mer og er smekrere når de ikke har ramme.

Se våre postprofiler