Kjerneved furu er tradisjonelt den beste tilgjengelige råvare for dør og vindu i Norden. Tettvokst kjerneved (tette årringer), er naturlig impregnert av harpiks/kva og hverken vacum imp, trykk imp eller andre impregnering trenger nevneverdig inn i denne.

Denne solide råvaren må håndteres riktig skal en får utnyttet alle dens unike egenskaper. Kjerneveden må komme ut på karmen, en skal tilstrebe stående årringer, Samtidig må få høvlet emnet rett og kvister skal unngås. Alle emner forhøvles, kvist kappes ut, totalt tar vi ut en 8-10% av leveransen for å kun sitte igjen med emner av beste kvalitet.

Det benyttes mer og mer fingerskjøtet materialer i trevareindustrien for å få mindre svinn, bedre utnyttelse av råvare, mer automatisert produksjon osv. Produksjonen av fingerskjøt-emner er i all hovedsak automatisert, derfor mister en kontroll på hvor kjerneved kommer i emnet og dermed blir det også tilhørende store svingninger i kvaliteten. Vi benytter også fingerskjøtet virke på lange emner for å sikre stabilitet. Da bruker vi helstokk skjøter for så sikre kjerneved.
Dermed kan vi opprettholde vårt kjernevedkrav, samtidig som vi kan få laminert emner for lange lenger for å gjøre disse mest mulig stabil.

Holdbarhet på kjerneved furu er lang, det beviser norske stavkirker som er mange hundre år. Når produktene leveres ferdig malt fra oss, forventer vi lang levetid, 35-40 år og gjerne mer.